Medlem Generalforsamlinger

Vedtagne politikker

Vedtagelser på generalforsamlinger er de politiske mål kredsstyrelsen skal søge at opfylde

På generalforsamlingerne er flere vedtagelser, politikker godkendt af de fremmødte medlemmer.

Ved generalforsamlingen i 2008 blev en lønpolitik og en arbejdsmiljøpolitik (revideret på generalforsamlingen i 2017) forelagt og vedtaget. Find dem ved at klikke på den politik, du er interesseret i at vide mere om.

På generalforsamlingen i 2009 blev det papir, hvor de gensidige forventninger mellem tillidsrepræsentanter og kredsstyrelse er beskrevet, nævnt under kredsformandens beretning - og efterfølgende godkendt.
Papiret blev til efter en række TR-møder i 2008-09, hvor disse forventninger blev foreslået og rettet til i samarbejde mellem TR'ere og kredsstyrelse.

Vedtagne honorarer og ydelser