Skolerne i kredsen

Lærerkredsen dækker et område med 34 skoler eller undervisningssteder samt få andre arbejdspladser.

Strukturændringerne gældende fra skoleåret 2011-12 bevirkede en række skolenedlæggelser i Faaborg-Midtfyn og Nyborg. 
Disse ændringer medførte også, at flere skoler end før dækker flere matrikler og har fælles ledelse.

Desuden har tre opholdssteder tegnet overenskomst med lærerkredsen. De fremgår af listen herunder. 

Du kan ud fra listen herunder klikke den skole eller det undervisningssted frem, du søger.

Derudover har en række PPR- kontorer m.m. ansatte under læreroverenskomst.

Kommunale folkeskoler:
Skoler i Faaborg-Midtfyn Kommune
Skoler i Kerteminde Kommune
Skoler i Nyborg Kommune


Øvrige undervisningssteder:
Opholdsstedet Munkegaarden
Natur og helhedsskolen Årslev
Behandlingsstedet Holbrogaard