Medlem

AMR

Arbejdsmiljørepræsentanten, der tidligere hed sikkerhedsrepræsentant, udgør sammen med lederen arbejdsmiljøorganisationen. Det er altid lederen der har ansvaret for arbejdspladsens arbejdsmiljø.

Drejebog til AMR vedr. håndtering af arbejdsskade, slag, spark mm i vores 3 kommuner:

 

Rettigheder og pligter:

  • Lederen har pligt til at sørge for, at AMR har tid til at udføre sine opgaver.

  • Senest 3 mdr. efter valget har du som nyvalgt AMR pligt til at gennemføre den 3-dages lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Derudover skal arbejdsgiveren tilbyde AMR to dages uddannelse, der gennemføres inden for et år efter valget. Endelig skal arbejdsgiveren hvert år herefter tilbyde AMR halvanden dags uddannelse, der skal modsvare AMR´s kompetencebehov.

  • Lederen har pligt til løbende at tilbyde AMR uddannelse i sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål ud fra de behov, AMR har for at kunne løse sine opgaver bedst muligt.

  • Du er AMR for den gruppe, der har valgt dig. Det vil sige, at du godt kan være AMR for flere end din egen overenskomstgruppe f.eks. pedel og sekretærer.

Arbejdsmiljørepræsentanten er valgt efter regler fastsat i Lov om arbejdsmiljø eller i den lokale MED-aftale. Valgperioden er, hvis andet ikker er aftalt, 2 år og falder i praksis ofte på samme tid som TR-valget. Alle medarbejdere - også ikke organiserede - har stemmeret og kan vælges som AMR. Ledelsen er ansvarlig for valghandlingen.