Om kredsen

Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen 22 Beskaaret
Generalforsamlingen 3. marts 2022 valgte kongresdelegerede og kredsstyrelsesmedlemmer

For perioden april 2022 til marts 2024 består kredsstyrelsen af:

Peter Lund Andersen, formand, kongresdelegeret, tilknyttet Tre Ege skolen afd. Ryslinge, Faaborg-Midtfyn Kommune

Vivian Edelborg, næstformand, kongresdelegeret, kredsens kursusansvarlige, FTR, TR tilknyttet Broskolen, Faaborg-Midtfyn Kommune 

Kirsten Fisker, kasserer, FTR, TR tilknyttet Vibeskolen, Nyborg Kommune

Britt Damsgård Bromark, kongresdelegeret, FTR, TR tilknyttet Kerteminde Byskole, Kerteminde Kommune

Anne Skibdal, kredsstyrelsesmedlem, kongresdelegeret, kredsens pædagogisk ansvarlige, ansvarlig for sociale medier, TR tilknyttet Langeskov Skole afd. Pilen, Kerteminde Kommune

Linda Egeberg, kredsstyrelsesmedlem, kredsens arbejdsmiljøansvarlige, arbejdsmiljørepræsentant (AMR) tilknyttet Carl Nielsen Skolen, Faaborg-Midtfyn Kommune


Styrelsen og delegerede er på valg næste gang ved generalforsamlingen i marts 2024