Om kredsen

Kredsstyrelsen

Billede 2
Generalforsamlingen 5. marts 2020 valgte kongresdelegerede og kredsstyrelsesmedlemmer

For perioden april 2020 til marts 2022 består kredsstyrelsen af:

Peter Lund Andersen, formand, kongresdelegeret, tilknyttet Tre Ege skolen afd. Ryslinge, Faaborg-Midtfyn Kommune

Vivian Edelborg, næstformand, kredsens kursusansvarlige, FTR, TR tilknyttet Broskolen, Faaborg-Midtfyn Kommune 

Jane Vagner Pedersen, kasserer, kongresdelegeret, FTR, tilknyttet Danehofskolen, Nyborg Kommune

Britt Damsgård Bromark, kongresdelegeret, FTR, TR tilknyttet Kerteminde Byskole, Kerteminde Kommune

Anne Skibdal, kredsstyrelsesmedlem, kongresdelegeret, ansvarlig for sociale medier, TR tilknyttet Langeskov Skole afd. Pilen, Kerteminde Kommune

Jeppe Dørup, kredsens pædagogiske ansvarlige, TR tilknyttet Nyborg Heldagsskole, Nyborg Kommune

Linda Egeberg, kredsstyrelsesmedlem, kredsens arbejdsmiljøansvarlige, arbejdsmiljørepræsentant (AMR) tilknyttet Carl Nielsen Skolen, Faaborg-Midtfyn Kommune


Styrelsen og delegerede er på valg næste gang ved generalforsamlingen i marts 2022