Hvordan kan jeg få hjælp?

Du kan have spørgsmål til eller være i tvivl om rettigheder og pligter i forbindelse med dit arbejde.

Din direkte kontakt til Danmarks Lærerforening er din tillidsrepræsentant eller din lokale afdeling af lærerforeningen, lærerkredsen.


Du er altid velkommen til at henvende dig med alt fra enkle til komplicerede spørgsmål.


Det kan i nogle situationer være helt afgørende, at du har opsøgt lokalkredsens hjælp fra starten i en uoverskuelig eller kompliceret sag. Det er f.eks. i tilfælde af, at du er ramt af en sygemelding, der ser ud til at tage længere tid - eller en sag, hvor du anklages for noget kriminelt i forbindelse med udøvelsen af dit arbejde.


På kredskontoret er både kredsformand og næstformand som regel til stede. De besvarer spørgsmål af politisk karakter og tager sig af enkel sagsbehandling. Desuden har kredsen en konsulent ansat, der tager sig af mere komplicerede sager.


Kontoret er åbent mandag - torsdag kl. 8.00-15.30, fredag kl. 8.00 - 15.00 eller i følge aftale.

Tlf.: 65 317 909, email: 080@dlf.org

Links til psykiske arbejdsmiljøtilbud