Kontakt

Hellere en kontakt for meget - end én for lidt

Du er altid velkommen til at kontakte kredsen. Det kan handle om alt fra enkle til komplicerede spørgsmål.

Det kan i nogle situationer være helt afgørende, at du har opsøgt lokalkredsens hjælp fra starten i en uoverskuelig eller kompliceret sag.

På kredskontoret sidder til daglig både kredsformand og andre kredsstyrelsesmedlemmer, som kan svare på spørgsmål - ofte af politisk karakter. Samtidig har kredsen en konsulent ansat, der tager sig af den egentlige sagsbehandling.

Kontoret er åbent mandag - torsdag fra kl. 8.00-15.30 fredag kl. 8.00 - 15.00 eller i følge aftale.
Tlf.: 65 317 909, email: 080@dlf.org