Medlem Generalforsamlinger

Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 2022 klokken 17.30 i Ryslinge Forsamlingshus, Graabjergvej 16, 5856 Ryslinge.

Bemærk: Der er tilmelding til spisningen efter generalforsamlingen

 

Foreløbig dagsorden

Opstilling til Kredsstyrelsen

Skriftlig beretning med regnskab 2021

Kandidatfolder

Endelig dagsorden

Budget og kontingent for 2022

Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

Mundtlig beretning

Beslutningsreferat