Arbejdsliv

Løn og arbejdstid

Vilkårene for læreres og børnehaveklasselederes arbejde er lidt forskellige fra kommune til kommune. Det er en afspejling af hvordan de enkelte kommuner forholder sig til elevernes undervisning, skolernes og læreres vilkår.

Lærerkredsen har - ud over de centrale overenskomster og arbejdstidsaftaler, der er gældende - indgået forskellige lokale lønaftaler med de tre kommuner, kredsen dækker. De er indgået ud fra den samme overordnede politik, der gælder for hele kredsen. Denne fastlægges på de årlige generalforsamlinger. Den får sin konkretisering i kredsstyrelsen, når mandatet til forhandlingerne drøftes og afklares. Selv om politikken grundlæggende er den samme, resulterer den således i forskellige aftaler.

De vilkår, der er gældende for arbejdstid efter 1. august 2014, tager udgangspunkt i Lov 409. Lønforhold kan ses dels i selve overenskomsten - Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne - dels i de lokale lønaftaler.
I det grå felt herover kan du klikke dig frem til de oplysninger, du søger.

 

Ved ansættelse på andre områder end folkeskolen eller i en speciel stilling

Tilbydes du ansættelse i en speciel stilling anbefaler vi, at du retter henvendelse til kredsen inden ansættelsessamtale, idet lønfastsættelsen kan være usikker.