Medlem

TR

Tillidsrepræsentanten på skolen er forbindelsesleddet mellem medlem og foreningen - både Danmarks Lærerforening centralt og lokalkredsen.

Tillidsrepræsentanten har som hovedopgave - i lighed med ledelsen - at fremme rolige og gode arbejdsforhold. Det indebærer at TR i det daglige arbejde repræsenterer medlemmerne og varetager deres interesser - herunder at være de ansattes talsmand.

Derudover kan TR forhandle om forhold på skolen, vejlede og rådgive om love og aftaler, videregive informationer og visitere opgaver videre til lokalkredsen.

TR er også - i kraft af Danmarks Lærerforenings lokale repræsentant på arbejdsstedet - politikbærer og politikskaber.

Som særlig forpligtelse har tillidsrepræsentanten - i lighed med ledelsen - en forpligtelse til at overholde  regler og overenskomster.