Medlem Generalforsamlinger

Generalforsamling 2015

Torsdag den 5. marts 2015 i Ullerslev Kultursal, Skolevej 2, 5540 Ullerslev
klokken 18.00 - der er tilmelding til spisning

Foreløbig dagsorden
Endelig dagsorden
Indkomne forslag: Arbejdsmiljøpolitik for Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg (Kredsstyrelsen)
Forslag til honorar til næstformand
Skriftlig Beretning med regnskab
Budget for 2015
 Mundtlig beretning
Referat

Generalforsamlingen vedtog at sende resolutioner om en styrkelse af det psykiske arbejdsmiljø til de tre kommuner, lærerkredsen dækker.

Se dem ved at klikke her.