Psykologbistand

Psykologisk rådgivning og krisehjælp

Hvis du har problemer på din arbejdsplads, har du som medlem af Danmarks Lærerforening to muligheder for at få psykologhjælp og rådgivning.

  1. Du skal som udgangspunkt benytte dig af psykologordningen i din egen kommune. Du finder en beskrivelse af ordningen kommuneopdelt nederst på denne side.

  2. Du kan benytte dig af rådgivningsordningen i Danmarks Lærerforening.

Danmarks Lærerforening anbefaler at afsøge mulighederne for at benytte kommunens egen psykologordning først, da det som udgangspunkt bør være din arbejdsgiver, der betaler for psykologbistand, hvis der opstår psykiske skader på arbejdspladsen.

Spørg din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant
Hvis du er i tvivl, om hvordan du kommer i gang med at få hjælp og rådgivning kan du spørge din tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller kontakte os på kredskontoret. 
Din læge kan også i visse tilfælde henvise til psykolog.

Til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, skoleledere og kredsstyrelsesmedlemmer
Som TR, AMR, skoleleder eller kredsstyrelsesmedlem, kan du stå i vanskelige situationer i kraft af din rolle. Hvis du har brug for sparring, eller du har brug for en henvisning til psykolog eller psykoterapeut, har du også mulighed for at kontakte rådgivningen i DLF.

 

  • Faaborg-Midtfyn Kommune

Der tilbydes psykologisk krisehjælp til medarbejdere, der i forbindelse med arbejdet har været udsat for vold, trusler om vold, aggressioner, traumatiske hændelser, alvorlige ulykker o.l.

Kommunen har indgået aftale med Dansk Krisekorps om akut psykologisk krisehjælp

Som medarbejder kan du læse mere information via Faaborg-Midtfyn Kommunes intranet. Kontakt evt. din Tillidsrepræsentant for hjælp.

  • Kerteminde Kommune

Som ansat i Kerteminde Kommune kan du gøre brug af psykologisk rådgivning hvor du kan få hjælp til arbejdsbetingede eller personlige problemer/kriser.

Kommunen har aftale med Dansk Krisekorps om akut psykologisk krisehjælp.

Som medarbejder kan du hente uddybende information via Kerteminde Kommunes intranet. Kontakt evt. din Tillidsrepræsentant for hjælp.

  •  Nyborg Kommune

 Som ansat i Nyborg Kommune kan du gøre brug af Psykologisk rådgivning og krisehjælp. 

Alle arbejdsrelaterede hændelser, fx overfald, trusler, chikane, røveri, arbejdsulykker, arbejdsbetinget stress, trivselsproblemer, fyring m.m.
Privat relaterede årsager: Skilsmisse, misbrug (alkohol, medicin, ludomani), stress, implicering i alvorlig hændelse i fritiden, egen alvorlig sygdom og dødsfald i nærmeste familie (som er husstand, forældre, børn, svigerbørn og børnebørn)

Kommunen har aftale med Dansk Krisekorps om akut psykologisk krisehjælp.

Som medarbejder kan du hente uddybende information via Nyborg Kommunes intranet. Kontakt evt. din Tillidsrepræsentant for hjælp.