Sygdom i forbindelse med ferie

Hvis du er syg i forbindelse med ferie, er der en række forhold, du skal være klar over.

Når man er syg og dermed er berettiget til sygedagpenge, kan man ikke samtidig holde ferie. Man vil i stedet - i mange tilfælde - være berettiget til erstatningsferie.


Syg inden ferien

Hvis man i forvejen er sygemeldt før ferien, vil man være berettiget til erstatningsferie for det antal sygedage, man har i ferieperioden. Man skal melde sig rask til sin leder og/eller kommunen, hvis man bliver rask i løbet af ferien. Der er strenge regler m.h.t. mulig afholdelse af ferie, hvis man er syg. Du kan få oplyst disse regler ved at kontakte kredsen.


Syg på første feriedag

Hvis man er blevet syg umiddelbart inden ferien starter, skal man melde sig syg på den måde, man normalt bruger på skolen eller arbejdspladsen. 


Erstatningsferie ved sygdom under ferie

Fra 1. maj 2012 har ansatte mulighed for at kræve erstatningsferie ved sygdom, der er opstået under ferie. De ændrede regler betyder, at ansatte, der har optjent fuld ferie (dvs. 25 dage), og som bliver syge under ferie, har ret til erstatningsferie efter 5. sygedag. De første fem sygedage under ferie for en fuldtidsansat giver altså ikke ret til erstatningsferie. Har den ansatte optjent mindre end 25 dages ferie, har vedkommende ret til erstatningsferie efter et forholdsvis mindre antal sygedage.
Hvis den ansatte ønsker at gøre brug af sin ret til erstatningsferie, skal vedkommende meddele sygdommen til arbejdsgiveren efter de regler, som i øvrigt gælder for sygemelding i ansættelsesforholdet, hvilket normalt vil sige ved arbejdstids begyndelse, som på en normal arbejdsdag. Det betyder, at en ansat, som bliver syg under ferie, skal give arbejdsgiveren besked om sygdommen, også selv om lønmodtageren opholder sig i udlandet. Kommer meddelelsen fx først på 3. sygedag, vil erstatningsferie først indtræde ved 8. sygedag.

For at få ret til erstatningsferie skal den ansatte dokumentere sygdommen overfor arbejdsgiveren. Som udgangspunkt skal der fremvises lægelig dokumentation fra 1. sygedag. Den ansatte skal selv afholde udgiften hertil. Arbejdsgiveren kan i øvrigt undlade at stille krav om lægedokumentation for ret til erstatningsferie.