Medlem

PENSIONISTER

Der er mange aktiviteter for kredsens pensionister

Pensionistudvalget
Der er nedsat et pensionistudvalg i kreds 80. Udvalgsmedlemmerne kommer fra alle de tre kommuner, lærerkredsen dækker geografisk. 

Som fast aktivitet har vi årets sommerudflugt, der normalt afholdes i juni måned.

Derudover er nye ting kommet til: foredrag, rundvisninger, udflugter m.m. Fælles for de nye aktiviteter er, at det kan koste noget at deltage. Det vil blive sædvane, at fortæring skal betales af deltagerne. Der kan dog også blive tale om anden deltagerbetaling.

Måske kan I selv stå for en aktivitet? Måske har I gode ideer til nye aktiviteter? I så fald beder vi jer kontakte udvalget. Der kan skrives og mailes til lærerkredsen 080@dlf.org. De sørger for, at vi modtager henvendelserne.

Send din mail-adresse til lærerkredsen.
Det er dyrt og besværligt at udsende breve til alle pensionistmedlemmerne i lærerkredsen. Vi vil hellere bruge pengene til aktiviteter. Derfor opfordrer vi dig til at sende din mail-adresse til lærerkredsen. Medlemmer, der ikke har en mail-adresse, vil naturligvis fortsat få tilsendt breve med posten.

Vi holder hjemmesiden ajour
Pensionistudvalget har fået sin egen plads på lærerkredsens hjemmeside. På hjemmesiden vil vi løbende opdatere oplysningerne, ofte uden at der bliver udsendt breve. Årsplanen / aktivitetsplanen vil jævnligt blive tilført nye oplysninger i takt med, at aftaler om aktiviteter indgås.

Afbud til aktiviteter og arrangementer se her