Medlem

Orientering af medlemmer

Lærerkredsen holder medlemmer informerede på flere måder.

1. Denne hjemmeside, der primært er målrettet almindelige medlemmers behov for forskellige oplysninger eller ønske om kontakt med kredsen.

2. Det elektronisk Medlemsopslag, der er et opslag til lærerværelset eller personalestuen - primært med vigtige nyheder medlemmer skal kende til. Det udsendes løbende til tillidsrepræsentanterne, som skal ophænge det på et synligt sted på skolen.
Mange tillidsrepræsentanter sender Medlemsopslag videre direkte til kollegerne via interne net.
 
3. Møder med tillidsrepræsentanterne vil løbende blive indkaldt af FTR efter behov. Der vil ofte blive givet informationer, der skal bringes videre ude på skolerne eller arbejdsstederne.

4. Kredsen har udarbejdet nogle pjecer, der kan være en mere uddybende information eller er kortfattet rådgivning for enkelte medlemmer - eksempelvis medlemmer der venter barn; medlemmer der går i pensionstanker; langvarigt syge; eller ansatte, der har været ude for en arbejdsskade.