Hvad er en kreds af DLF?

Danmarks Lærerforening er organiseret i mange lokalkredse med indflydelse på lokale forhold

Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg, DLF kreds 80 er denne kreds' officielle navn.

Kredsen dækker de tre ovennævnte kommuner og har som primær opgave at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser, at styrke sammenholdet og at virke for folkeskolens udvikling. Dette arbejde er en del af Danmarks Lærerforenings formål.

Kredsen består af flere medlemsgrupper. (Tallene er fra 1.1.2022)
 852 uddannede lærere samt ansatte, der fungerer som lærere -
        fraktion 1.
    46 børnehaveklasseledere - fraktion 2
  348 pensionister - fraktion 4
    15 særlige medlemmer - fraktion 6

 Skolelederne er organiseret i den selvstændige organisation Skolelederforeningen, der har tre lokalafdelinger.

Ethvert medlem er velkommen til at kontakte kredsen for at få hjælp, svar på spørgsmål eller rådgivning om faglige og/eller pædagogiske forhold.

Kontakt og åbningstider

Kredsen kan altid kontaktes personligt, via e-mail eller telefon.

Du er altid velkommen til at henvende dig til kredskontoret.
Vi har åbent mandag - torsdag kl. 8.00 - 15.30
fredag kl. 8.00 - 15.00 
Tlf. 6531 7909.  
E-mail: 080@dlf.org
Facebookside: Danmarks Lærerforening kreds 80

Du vil typisk først komme i kontakt med vores sekretær, Susanne Andersen.
Alt efter sagens karakter kan du derefter blive stillet om til kredsformand Peter Lund Andersen, et kredsstyrelsesmedlem, eller konsulenten.