Seniordage

Når de 60 år rundes - men også før - er der grund til at være opmærksom

Siden 1. januar 2009 har en ansat haft ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i

  • 2 dage i det kalenderår man fylder 60
  • 3 dage i det kalenderår man fylder 61
  • 4 dage i det kalenderår man fylder 62
  • 4 dage efterfølgende år, hvor man er ansat

Bemærk at der regnes i kalenderår, ikke skoleår. Seniordage kan afholdes som halve eller hele dage. En halv dag svarer til halvdelen af den skemalagte tjeneste. Efter aftale med skolen kan der evt. regnes i timer.

Dagene placeres som udgangspunkt af medarbejderen, men skolen kan med henvisning til arbejdsforhold den pågældende dag afvise en ønsket dag.


Den ansatte, der ikke ønsker at gøre brug af seniordage, kan senest 1. oktober året forud - på eget initiativ - vælge at konvertere seniordagene til en årlig bonus eller et ekstraordinært pensionsbidrag.
Udbetaling sker ved kalenderårets udløb.