Medlem

Generalforsamlinger

På de årlige generalforsamlinger lægges linjerne for kredsens arbejde

Et af de steder, hvor medlemsindflydelsen i Danmarks Lærerforening finder sted, er på lærerkredsens generalforsamling, som altid finder sted den første torsdag i marts måned.

Kredsstyrelsen udformer en skriftlig beretning og kredsformanden afgiver sin mundtlige beretning. Dette - samt eventuelle resolutioner og vedtagelser - bliver en del af grundlaget for lærerkredsens arbejde det kommende år.

Ud over ovenstående og kredsstyrelsesmedlemmernes holdninger til lærerarbejdet og vilkår for øvrige medlemsgrupper bygger lærerkredsens arbejde på vedtagne politikker. (Se i feltet ovenover)

I lige kalenderår vælges kredsformand og kredsstyrelse samt kongresdelegerede.

Kredsens arbejde bygger på vedtægterne, som kan findes via linkene i højre side.