Medlem Generalforsamlinger

Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 4. marts 2021 klokken 19.00.

Generalforsamlingen foregår virtuelt i år som følge af Corona - der er tilmelding til generalforsamlingen. Inden generalforsamlingen vil du få tilsendt alle bilag samt nærmere information om hvordan du deltager virtuelt.

 
Foreløbig dagsorden

Skriftlig beretning 2020 med regnskab

Endelig dagsorden

Indkomne forslag:
a) Forslag til ændring af vedtægternes §8 (Kredsstyrelsen)
b) Forslag til ændring af forretningsorden for valggeneralforsamling (Kredsstyrelsen)

Budget og kontingent for 2021

Mundtlig beretning

Beslutningsreferat