Aktiviteter

Lærerkredsens kendte aktiviteter for forskellige medlemsgrupper.

Denne side viser nogle af de udadrettede aktiviteter for almindelige medlemmer, som kredsen står for. Det kan være aktiviteter for større eller mindre medlemsgrupper. Møder og arrangementer for tillidsrepræsentanter findes her.

Deltagelse i faglig klub møder
Kredsformand, fællestillidsrepræsentanter og lærerkredsens konsulenter vil meget gerne komme på den enkelte skole/arbejdsplads for "at vise flaget".
Har medlemmer ønske om at høre om konkrete ting - eksempelvis om arbejdstid eller løn, beregning af tjenestemandspension, forhold omkring forflyttelse/afsked - vil vi meget gerne møde frem.