Om kredsen Kredsstyrelsen

Vivian Edelborg

180502 Vivian Edelborg Personale
Næstformand, kredsstyrelsesmedlem, kongresdelegeret, kredsens kursusansvarlige og Fællestillidsrepræsentant i Faaborg-Midtfyn Kommune

 email: vied@dlf.org