Om kredsen Kredsstyrelsen

Vivian Edelborg

180502 Vivian Edelborg 275X275
Næstformand, Kredsstyrelsesmedlem, Kredsens kursusansvarlige og Fællestillidsrepræsentant i Faaborg-Midtfyn Kommune

 email: vied@dlf.org