Om kredsen Kredsstyrelsen

Britt Bromark

180502 Britt Bromark 275X275
Kredsstyrelsesmedlem, kongresdelegeret og Fællestillidsrepræsentant i Kerteminde Kommune

email:bdb@kerteminde.dk