Om kredsen Kredsstyrelsen

Kirsten Fisker

Publiceret Kirsten Fisker D2022 066002 10
Kredskasserer, Kredsstyrelsesmedlem og Fællestillidsrepræsentant i Nyborg Kommune.

E-mail:kirsf@nyborg.dk