Om kredsen Kredsstyrelsen

Anne Skibdal

Anne Skibdal Portraet 4 3
Kredsstyrelsesmedlem, kongresdelegeret, kredsens pædagogisk ansvarlige, ansvarlig for sociale medier

email: awsk@dlf.org