Medlem AMR

Oplysninger til AMR'erne

Der er mange opgaver man som AMR kan tage fat på. Det er dog altid arbejdsgiveren som har ansvaret for at arbejdsmiljøet er sundt og forsvarligt.

Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter
Hvis du lige er blevet valgt som AMR, så sørg for at vi på Kredskontoret får besked, så du bliver registreret korrekt i Danmarks Lærerforenings system. Ud over den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse som kommunen skal sørge for, så tilbyder Danmarks Lærerforening alle nyvalgte AMR´er et 2-dages introkursus, hvor du møder andre nyvalgte fra hele landet. Inden DLF´s introkursus bliver du inviteret til et formøde med Lærerkredsen, hvor vi fortæller om vores arbejde med arbejdsmiljøet og hvordan MED-systemet fungerer i den kommune, du er ansat i.


Lærerkredsens organisering af arbejdsmiljøudvalget
Alle Lærerkredse har en arbejdsmiljøansvarlig i Kredsstyrelsen. Du er altid til at kontakte os hvis du har spørgsmål vedrørende arbejdsmiljøet. I Kredsstyrelsen har vi også nedsat et arbejdsmiljøudvalg for at Kredsens arbejdsmiljøarbejde er forankret hos mere end blot en enkelt person.

 

Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver
Vi har lavet en kort oversigt over de opgaver man som arbejdsmiljørepræsentant er en del af. (Link til AMR´s opgaver)

I øvrigt henviser vi til Danmarks Lærerforenings hjemmeside, hvor du som AMR kan finde mange flere brugbare oplysninger om arbejdsmiljøarbejdet. (Link til DLF)