Medlem AMR

ARBEJDSSKADER

På denne side kan du som AMR finde informationer om din rolle i forbindelse med arbejdsskadesager på din arbejdsplads.


Arbejdsskader - hvad skal afklares?


Etårig frist for anmeldelse af arbejdsskade

Arbejdsskadesikringsloven fastsætter en grænse på 1 år for at anmelde en arbejdsskade. Sker anmeldelse senere, er muligheden for erstatning efter Arbejdsskadesikringsloven som udgangspunkt tabt.
Som AMR skal du medvirke til, at alle arbejdsskadesager bliver sendt til Lærerkredsen.

Ved arbejdsulykke:

Arbejdsskaden skal anmeldes til arbejdsskadestyrelsen eller arbejdsgivers forsikringsselskab indenfor et år fra skaden er sket. Det er arbejdsgiver, der skal anmelde arbejdsskaden.

Ved erhvervssygdom:

Arbejdsskaden skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen indenfor et år fra det tidspunkt, hvor det formodes, at sygdommen er forårsaget af arbejdet. Det er pågældendes læge, der skal anmelde arbejdsskaden. Vil arbejdsgiver eller læge ikke anmelde en arbejdsskade, kan man selv eller Lærerkredsen gøre det.

En arbejdsskade bør anmeldes hvis:

  • skadeslidte ønsker erstatning for udgifter til behandling eller transport til behandling, eller
  • generne efter arbejdsskaden efter lægens vurdering ikke med sikkerhed vil gå væk indenfor få uger.

Hvis arbejdsgiver eller læge ikke vil anmelde arbejdsskaden, hjælper Lærerkredsen med at foretage anmeldelse. Skadeslidte skal ca. 3 uger efter anmeldelsen modtage et brev fra forsikringsselskabet eller Arbejdsskadestyrelsen. Kommer brevet ikke, skal man henvende sig til Lærerkredsen.

I nedenstående links kan du som AMR løse mere om arbejdsskader: