Medlem Orientering af medlemmer

Pjecer

Lærerkredsen har udarbejdet pjecer, der giver en førstehåndsorientering til medlemmer

I forskellige faser af et arbejdeliv - eller i forskellige situationer - kan du som medlem have brug for rådgivning eller orientering om konkrete emner. Det kan være når man venter barn, hvor spørgsmålet om barselsregler er påtrængende. Eller når man nærmer sig pensionsalderen, hvor man vil have klarhed på sin økonomi ved pensionering. Hvis man bliver syg - hvad så? Eller hvis man er i tvivl om, at man har været udsat for en arbejdsskade.

Disse områder har lærerkredsen udarbejdet nogle korte pjecer om. De kan findes ved at klikke på emnerne herunder:

1. BARSEL - hvad skal jeg være opmærksom på? 

2. Snart SENIOR - tanker om pensionering?

3. SYGDOM - hvad så?

4. ARBEJDSSKADE - hvad så?

5. FORFLYTTELSE eller AFSKED

6. FERIE - hvad skal jeg være opmærksom på?