Medlem Orientering af medlemmer

Hvorfor være medlem?

Kredsstyrelsen og lærerkredsens tillidsrepræsentanter er enige om nedenstående begrundelser

1. At stå solidarisk sammen i Danmarks Lærerforening er hele grundlaget. Det betyder en større gennemslagskraft og bedre resultater.

2. Vi forhandler din løn og dine arbejdsvilkår – både lokalt over for kredsens kommuner og centralt gennem overenskomstfornyelserne med KL.

3. Vi hjælper dig, hvis der er problemer med din løn og arbejdstid.

4. Din lokale lærerkreds står altid til rådighed ved spørgsmål af enhver art vedrørende forhold, der berører dit arbejde.

5. Du modtager Folkeskolen

6. Du har mulighed for deltagelse i åbne kurser – både kredsens og hovedforeningens.

7. Dit medlemskab af DLF er adgangskort til medindflydelse i skolens Faglige Klub.

8. Du kan påvirke DLF gennem forslag til og debat med din tillidsrepræsentant, på Faglig Klub møder og ved kredsens årlige generalforsamling den første torsdag i marts.