Medlem Orientering af medlemmer

Kontingent

Kontingentsatserne for alle fraktioner 2023. Vedtaget på Lærerkredsens ordinære generalforsamling 2.3.2023


Satser 2023:

Almindelige medlemmer (fraktion 1 og 2)  567 kr. pr. måned
Pensionister (fraktion 4) 144 kr. pr. måned
Særlige medlemmer* 145 kr. pr. måned

Der opkræves kvartalsvis for fraktion 1 og 2 og halvårligt for fraktion 4 og 6. Vi anbefaler brug af Betalingsservice.

Du kan tilmelde dig Betalingsservice her

* Særlige medlemmer er f.eks. læreruddannede, der er ansat under et andet overenskomstområde -  som ønsker at bevare en tilknytning til DLF og modtage Folkeskolen.