Medlem Orientering af medlemmer

Kontingent

Kontingentsatserne for alle fraktioner vil være uændret i 2019. Vedtaget på Lærerkredsens ordinære generalforsamling 7.3.2019


Satser 2019:

Almindelige medlemmer (fraktion 1 og 2)  547 kr. pr. måned
Pensionister (fraktion 4) 135 kr. pr. måned
Særlige medlemmer* 141 kr. pr. måned

Der opkræves kvartalsvis for fraktion 1 og 2 og halvårligt for fraktion 4 og 6. Vi anbefaler brug af NETS.


* Særlige medlemmer er f.eks. læreruddannede, der er ansat under et andet overenskomstområde - eksempelvis friskoler - som ønsker at bevare en tilknytning til DLF og modtage Folkeskolen.