Medlem Orientering af medlemmer

Forslag til kredsen

Lærerkredsen er til for medlemmernes skyld. Har du idéer, forslag eller viden vi - og andre medlemmer - kan have glæde af, så fortæl os om dem.

Lærerkredsens opgaver går to veje. Fra jer som medlemmer til lærerkredsen eller hovedforeningen - og den modsatte vej, fra lærerkredsen eller hovedforeningen til enkeltmedlemmer.

Vi er til for medlemmernes skyld.

Derfor er det vigtigt, at lærerkredsen opsamler de ønsker og behov medlemmerne har. Det kan enten foregå gennem din tillidsrepræsentant på skolen/arbejdspladsen, eller gennem direkte henvendelse til kredsstyrelsesmedlemmerne, hvoraf flere er kongresdelegerede.

Derfor er du til enhver tid velkommen til at komme med forslag, ønsker, ændringer eller faglige behov til din TR eller kredsen.

Kredsen kan kontaktes på tlf. 65 31 79 09 eller via mail 080@dlf.org