Medlem Orientering af medlemmer

Kontingent

Kontingentsatserne for alle fraktioner vil være uændret i 2017 indtil 31. juli 2017. Derefter bliver det samlede kontingent nedsat til kontingentet før konfliktkontingentet pr. 1/8-2013. Vedtaget på lærerkredsens ordinære generalforsamling 2.3.2017

Satser 2017 - INDTIL 31/7-2017:

Almindelige medlemmer - fraktion 1 og 2 - lærere og børnehaveklasseledere:
Lockoutede: 234 kr. pr. måned. Dertil kommer en tilbagebetaling af konfliktlån på 420 kr. pr. måned, for dem, der har modtaget konfliktlån.
Ikke lockoutede: 654 kr. pr. måned 

Pensionisterne - fraktion 4 - har et kontingent på 135,00 kr. pr. måned.
Særlige medlemmer* - fraktion 6 - opkræves 141,00 kr. pr. måned.

Ledige uden kontingentnedsættelse: 234 kr. pr. måned
Ledige med kontingentnedsættelse: 133,50 kr. pr. måned Satser 2017 - EFTER 1/8-2017:

Almindelige medlemmer (fraktion 1 og 2)  547 kr. pr. måned
Pensionister (fraktion 4) 135 kr. pr. måned
Særlige medlemmer* 141 kr. pr. måned

Der opkræves kvartalsvis for fraktion 1 og 2 og halvårligt for fraktion 4 og 6. Vi anbefaler brug af NETS.


* Særlige medlemmer er f.eks. læreruddannede, der er ansat under et andet overenskomstområde - eksempelvis friskoler - som ønsker at bevare en tilknytning til DLF og modtage Folkeskolen.