Medlem TR

Nyttige oplysninger til TR'ere

Her er forskellige udsendte oplysninger til lærerkredsens tillidsrepræsentanter samlet.

 

Møde- og kursusplan 2022-2023

Samtaleark og vejledning til obligatorisk samtale med ny(e) kollega/kolleger.
Dette samtaleark anvendes til en snak med nye ansatte på skolen for at sikre den rigtige løn - herunder korrekt anciennitet - og en forståelse for hvordan arbejdstiden er skruet sammen.

Rummelighed i skolen. Se idékataloget her.

Referater af kredsstyrelsesmøder.