Arbejdsliv Løn og arbejdstid

Faaborg-Midtfyn

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Faaborg-Midtfyn Kommune

Der er indgået aftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Lærerkredsen. Aftalen er gældende fra 1. august 2017.

Formål
Det er ambitionen med lokalaftalen, at den skal fastholde og udvikle kvaliteten af Faaborg-Midtfyn Kommunes skolevæsen samtidigt med, at den skal sikre gode rammer for, at lærere og børnehaveklasseledere i endnu højere grad kan lykkes med kerneopgaven som er at skabe læring, trivsel og dannelse for alle elever.

Bærende principper
Det klare mål med aftalen er at skabe forudsigelighed og gode rammer for arbejdets udførelse samt at understøtte et godt arbejdsmiljø.

Aftalen bygger på tre bærende principper:

  • Dialog
  • Tillid
  • Fleksibilitet

Se hele arbejdstidsaftalen her

Aftale om feriens placering
Placeringen af den kollektive ferie er aftalt fra ferieårets start, 1. maj 2015. Fra denne dato er ferien placeret med tre uger i skolernes sommerferie. Første feriedag er anden mandag i skolernes sommerferie (I 2017 er det ugerne 27-29 og i 2018 er det ugerne 28-30). Efterårsferien, uge 42, udgør ferieårets fjerde ferieuge. Vinterferien, uge 7, udgør den femte ferieuge.

Lokalaftale for løn

Faaborg-Midtfyn tillægget (FMK-tillægget) er konsekvensændret efter overenskomstfornyelsen.

Tillægget vil være formindsket, da det modsvares af et centralt undervisertillæg som godtgørelse for undervisning for lærere fra 300 -750 timer og børnehaveklasseledere for 300 - 835 timer.

Der vil være en svag stigning i de to tillæg sammenlagt.

Hele lønaftalen kan findes via dette link.

I stedet for optælling af timer, der måtte udløse ulempegodtgørelse og weekendgodtgørelse jævnfør § 11 i lov 409, er der aftalt en betaling på 1.500 kr. (31.03.00) årligt, som tillægges FMK-tillægget og udbetales månedsvis. Det er en forståelse i denne del af aftalen, at der er afregnet for dette tillæg i op til ca. 30 timer årligt.


Lærere og børnehaveklasseledere der vælges til skolebestyrelsen afregnes med yderligere 1.500 kr. (31.03.00) årligt.


Aftalen har virkning fra den 1. august 2015 til den 31. juli 2018.

Du kan i øvrigt kontrollere om din løn er rigtig, hvis du er ansat i folkeskolen i Faaborg-Midtfyn, ved hjælp af lærerkredsens lønberegningsskema.