Medlem PENSIONISTER

Pensionistudvalget

Kontakt Lærerkredsen hvis du ønsker kontakt med pensionistudvalget.

Du kan kontakte pensionistudvalget ved at maile til kredsen på 080@dlf.org. Derfra vil mailen blive videresendt til pensionistudvalget.