Medlem PENSIONISTER

Aktiviteter for kredsen pensionister

Oversigt over aktiviteter man kan melde sig til nu - og evt. plan for kommende arrangementer

Denne aktivitetsplan er en bruttoliste. Den indeholder en kort beskrivelse af hver enkelt aktivitet.

Generelt
Tilmelding foregår ved at ringe eller maile til lærerkredsen på 65 31 79 09 eller 080@dlf.org .
I forbindelse med hver enkelt aktivitet vil der blive udsendt eller mailet en præsentation af indholdet med nøjagtige oplysninger.
Vi gør opmærksom på at ved begrænset deltagerantal, gælder først til mølle princippet.

Syv forskellige aktiviteter tilbydes i første halvår af 

Onsdag den 24. januar 2018
Guidet besøg på Bunkermuseet i Odense.
(dublering af tidligere arrangement)
Max 30 pers. 
Tilmelding senest 15. januar 2018. Se udførligt program her.

Torsdag den 22. februar 2018 
Foredrag ved sognepræst Ole Buhl ved Brahe Trolleborg Kirke:
"Alting er i bevægelse".
Tilmelding senest 12. februar 2018. Se udførligt program her.

Torsdag den 1. marts 2018
Lærerkredsens generalforsamling i Ryslinge Forsamlingshus. 
Husk tilmelding til spisning.

Onsdag den 14. marts 2018
Besøg i DR-byen med rundvisning.
Max 25 pers.
Tilmelding senest 1. marts 2018. Se udførligt program her.

Tirsdag den 24. april 2018
Guidet tur rundt i Købstaden Kerteminde.
Tilmelding senest 10. april 2018. Se udførligt program her.

Mandag den 14. maj 2018
Guidet flagermustur ved Ravnholt Gods.
Max. 20 pers.
Tilmelding senest 1. maj 2018. Se udførligt program her.

Torsdag den 14. juni 2018
Årets sommerudflugt for Lærerkredsens pensionister.
Turen går til Christiansfeld og Haderslev.
Tilmelding senest 7. maj 2018. HUSK at meddele det opsamlingssted
hvor du/I ønsker at stå på bussen.
Se udførligt program her.