Om kredsen Kredsstyrelsen

Jane Vagner Pedersen

180502 Jane Vagner Pedersen 275X275
Kredskasserer, Kredsstyrelsesmedlem, kongresdelegeret og Fællestillidsrepræsentant i Nyborg Kommune.

email: javp@dlf.org