Om kredsen Kredsstyrelsen

Vivian Edelborg

Næstformand, kongresdelegeret, Kredsstyrelsesmedlem, Kredsens kursusansvarlige og Fællestillidsrepræsentant i Faaborg-Midtfyn Kommune
180502 Vivian Edelborg 275X275

 email: vied@dlf.org