Om kredsen

Kredsstyrelsen

Generalforsamlingen 3. marts 2016 valgte kongresdelegerede og kredsstyrelsesmedlemmer
170217 Kredsstyrelse 2016 570 X 275

For perioden april 2016 til marts 2018 består kredsstyrelsen af:

Peter Lund Andersen, formand, kongresdelegeret, tilknyttet Tre Ege skolen afd. Ryslinge, Faaborg-Midtfyn Kommune

Vivian Edelborg, næstformand, kredsens kursusansvarlige, FTR, TR tilknyttet Broskolen, Faaborg-Midtfyn Kommune 

Jane Vagner Pedersen, kasserer, kongresdelegeret, FTR, tilknyttet Danehofskolen afd. Vindinge, Nyborg Kommune

Marlene Løvbo, kongresdelegeret, kredsens pædagogiske ansvarlige, TR tilknyttet Tre Ege skolen afd. Ryslinge, Faaborg-Midtfyn Kommune

Martin Stenmann, kredsens arbejdsmiljøansvarlige, kongresdelegeret, arbejdsmiljørepræsentant (AMR) tilknyttet Birkhovedskolen, Nyborg Kommune

Britt Damsgård Bromark, FTR, TR tilknyttet Kerteminde Byskole, Kerteminde Kommune

Lisbeth Blichfeldt, kredsstyrelsesmedlem, TR tilknyttet Langeskov Skole afd. Bakken, Kerteminde Kommune


Styrelsen og delegerede er på valg næste gang ved generalforsamlingen i marts 2018