Om kredsen

Kredsstyrelsen

Generalforsamlingen 1. marts 2018 valgte kongresdelegerede og kredsstyrelsesmedlemmer
180502 Kredsstyrelsen 2018 570 X 275 Nr 2

For perioden april 2018 til marts 2020 består kredsstyrelsen af:

Peter Lund Andersen, formand, kongresdelegeret, tilknyttet Tre Ege skolen afd. Ryslinge, Faaborg-Midtfyn Kommune

Vivian Edelborg, næstformand, kongresdelegeret, kredsens kursusansvarlige, FTR, TR tilknyttet Broskolen, Faaborg-Midtfyn Kommune 

Jane Vagner Pedersen, kasserer, kongresdelegeret, FTR, tilknyttet Danehofskolen, Nyborg Kommune

Britt Damsgård Bromark, kongresdelegeret, FTR, TR tilknyttet Kerteminde Byskole, Kerteminde Kommune

Martin Stenmann, kredsens arbejdsmiljøansvarlige, arbejdsmiljørepræsentant (AMR) tilknyttet Birkhovedskolen, Nyborg Kommune

Jeppe Dørup, kredsens pædagogiske ansvarlige, TR tilknyttet Nyborg Heldagsskole, Nyborg Kommune

Linda Egeberg, kredsstyrelsesmedlem, arbejdsmiljørepræsentant (AMR) tilknyttet Carl Nielsen Skolen, Faaborg-Midtfyn Kommune


Styrelsen og delegerede er på valg næste gang ved generalforsamlingen i marts 2020