Generel Lønstigning pr. 1. oktober 2019

Grundlønnen stiger pr. 1. oktober 2019 med ca. 290,- kr. pr. mdr.

Den 1. oktober 2019 stiger lønnen for alle lærere og Bh.klasseledere ansat under Danmarks Lærerforenings overenskomst i folkeskolen og på andre arbejdspladser i kommunerne.

Den 1.1.2020 samt 1.4.2020 forventes lønnen at stige igen med hhv. 1,60% og 0,40%.

Lønnen er forhandlet af din fagforening ved overenskomstforhandlingerne i 2018.

Du henvises til lønberegningsskemaerne ved at klikke her

Emner

Målgruppe