Medlem PENSIONISTER

Pensionistudvalget

Udvalgets sammensætning er p.t. følgende

Faaborg-Midtfyn Kommune
Torben Bach-Petersen, Bihlsvænget 22, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev,
tlf. 65 90 11 33
Ulrik Hedegaard, Svendborgvej 106A, 5600 Faaborg, tlf. 62 63 19 70
Steen Bak Henriksen, Kokskovvej 7, 5750 Ringe tlf. 24 64 09 90

Kerteminde Kommune
Lilian Berg, Vestergade 71, 5300 Kerteminde, mobil: 24 49 55 24
Kay Petersen, Hersnapvænget 24B, Hersnap, 5380 Dalby, tlf. 65 34 14 63

Nyborg Kommune
Søren Nedergaard Aagesen, Provst Hjortsvej 46, 5800 Nyborg, 
mobil : 21 75 48 50
Jørgen Krongaard Christensen, tovholder for udvalget, Strandalléen 91, 5800 Nyborg, tlf : 65 31 35 99, mobil: 29 25 36 91
Irma Trebbien, Hjortevænget 12, 5800 Nyborg, mobil 20 85 35 54

Du kan også kontakte pensionistudvalget ved at maile til kredsen på 080@dlf.org. Derfra vil mailen blive videresendt til pensionistudvalget.