Medlem Generalforsamlinger

Generalforsamling 2017

Torsdag den 2. marts 2017 på Langeskov Skole afd. Bakken, aulaen, Rønningevej 38, 5550 Langeskov 
klokken 18.00 - der er tilmelding til spisning

Foreløbig dagsorden
Endelig dagsorden
Indkomne forslag: Arbejdsmiljøpolitik for Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg (Kredsstyrelsen)
Skriftlig Beretning med regnskab
Budget og kontingent for 2017
Mundlig beretning
Beslutningsreferat