Arbejdsliv Løn og arbejdstid

Kerteminde

Forståelsespapir om grundlæggende værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Kerteminde Kommune mellem Lærerkredsen og Kerteminde Kommune

Lov 409 danner sammen med overenskomstens arbejdspapir (bilag 1.1) rammen om lærernes arbejdstid. I tråd med bilag 1.1 har Kerteminde Kommune og lærerkredsen aftalt nogle planlægningsprincipper der gælder på alle skoler. Der er aftalt en årsnorm på 1680 timer og et tilstræbt undervisningsmaksimum på 810 timer. Lærerne er tilgængelige i 40 timer om ugen, men der er mulighed for fleksibilitet, og man er ikke nødvendigvis til stede på skolen i al arbejdstiden.Muligheden for fleksibilitet kan variere for den enkelte skole. 
Spørg tillidsrepræsentanten på den enkelte skole, hvordan det netop forholder sig det sted, hvis du har brug for at få det at vide.

 

Kerteminde-tillægget er ændret

Det består nu af et ulempegodtgørelse på 4.500 kr.(31.03.00-niveau) som dækker ulempegodtgørelse svarende til 52 timer pr skoleår - herunder tillæg for arbejde på 2 lørdage samt et tillæg på 6.200 kr. (13.03.00-niveau) for arbejde i selvstyrende teams.

Derudover kommer det overenskomstaftalte undervisertillæg på 13.000 kr. (31.03.00-niveau)

Aftale vedr. feriens placering
Lærernes ferie placeres med tre uger i skolernes sommerferie. Første feriedag er anden mandag i skolernes sommerferie. I 2017 vil det være ugerne 27-29. Efterårsferien, uge 42, udgør ferieårets fjerde ferieuge og 5. ferieuge placeres i uge 7.
Ferien placeres altid i hele uger.


Hele aftalen kan findes via dette link.


I Kerteminde-tillægget er der afregnet for undervisningstillæg op til 750 t. (lærere) eller 835 t. (bh.kl.le.) og ulempegodtgørelse (jf. § 11 i Lov 409) af et omfang på 52 t. pr. skoleår. Der skal derudover afregnes for undervisningstimer over 750 årlige undervisningstimer.
Derudover er der aftalt en række funktionstillæg, hvor den enkelte ansatte kan være omfattet af et eller flere: klasse-kontakt-lærer, skolefe, vejleder, koordinator, skolebestyrelsesrepræsentant og tillidsrepræsentant.
Derudover er der aftalt kvalifikationstillæg for pædagogisk diplomuddannelse og få andre tillæg.

Du kan i øvrigt kontrollere om din løn er rigtig, hvis du er ansat i folkeskolen i Kerteminde Kommune, ved hjælp af lærerkredsens lønberegningsskema.